Мұғалімдерге
Мұғалімдерге
Оқу барысын автоматтандыру технологияларына, онлайн-білім құралдарына және ата-аналармен хабар алмасудың
заманауи әдістеріне қол жеткізіңіз.
Ата-аналарға
Ата-аналарға
Kundelik.kz көмегімен балаңызға жақынырақ болыңыз!
Өз балаңыздың жетістіктері мен қызығушылықтарын
бақылаңыз, оқу барысына белсенді қатысыңыз!
Оқушыларға
Оқушыларға
Kundelik.kz саған ұнайды! Оқу үшін, сыныптан тыс жұмыс үшін,
зияткерлік жеңістер және өз ойын білдіру үшін
барлық қажетті заттар әрдайым қол астында.
Мемлекеттік мекемелерге
Мемлекеттік мекемелерге
Білім беруді басқару ұйымдарына арналған Kundelik.kz –
онлайн-мониторинг құралы және мекемеге қарасты
ұйымдарды жедел хабарландыру арнасы.
Мұғалімдерге
Ата-аналарға
Оқушыларға
Мемлекеттік мекемелерге